Arbo en milieu

Iedereen heeft recht op een gezond werkklimaat

We gaven het al eerder aan: waarom in deze moderne tijd nog met enorme inspanning een dekvloer smeren als gieten veel gemakkelijker is? Gelukkig worden aan de arbeidsomstandigheden in de bouw en andere branches steeds strengere eisen gesteld. Duizenden meters smeren met gekromde ruggen op de knieën, met alle gevolgen van dien, dat staat haaks op een gezond werkklimaat waar iedereen recht op heeft!

Het Ministerie van SZW heeft zich dan ook helder uitgesproken dat deze branche zich spoedig zal moeten aanpassen en stelt dat de gietvloer als referentie dient. Tenslotte heeft iedereen toch recht om zijn pensioen ook daadwerkelijk in goede gezondheid te bereiken?

De mens is ons meest duurzame goed

En dan hebben we een heel ander aspect nog niet eens genoemd: steeds minder jongeren kiezen voor het vak van vloerenlegger. Daarom moet zo efficiënt mogelijk met de mankracht die nog beschikbaar is worden omgegaan. Ook hier ligt de oplossing bij de gietvloer. Tenslotte is de productiesnelheid vier keer zo hoog als bij een smeervloer en dan ook nog eens met een constante kwaliteit.

De betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers zijn overigens zeker niet alleen maar zaak van de medewerker zelf. Volgens de Nederlandse regelgeving is de werkgever én opdrachtgever verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden van de werknemers. Die verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers ten aanzien van aansprakelijkheid, ziekteverzuim en arbo gaat steeds verder. Denk bijvoorbeeld eens aan het twee jaar doorbetalen bij ziekte, de wet poortwachter, WIA, veiligheid. Allemaal kosten en onderwerpen die ons allemaal aangaan en uiterst belangrijke zaken om goed over na te denken bij de keuze voor een vloersysteem. Ons advies: gieten!

Milieu

Gietdekvloeren scoren niet alleen hoog op het gebied van ARBO maar bieden zeker ook aansprekende milieutechnische voordelen. Zo worden gietvloeren vervaardigd van voornamelijk industriële reststoffen en wordt de natuur zoveel als mogelijk ontzien. Daarbij hebben de meest toegepaste bindmiddelen voor gietvloeren een CO2-waarde die 10 tot 16 keer lager ligt als traditionele cementsoorten, een indrukwekkend onderscheid.    
Tellen we daarbij op dat gietvloeren door de hoge sterkte-eigenschappen veel dunner worden toegepast, dan betekent dat minder materiaal – minder transport – minder uitstoot – minder fijnstof en minder CO2,  een serieuze meerwaarde is voor het milieu!

Vereniging voor Gietdekvloeren

T: 0637157384

E: info@gietdekvloeren.com

Laat een bericht achter.