'De gietdekvloer heeft een mooie toekomst'

Interview met Diederik Bal, Voorzitter Vereniging voor Gietdekvloeren:

‘De gietdekvloer heeft een mooie toekomst. Daar ben ik absoluut van overtuigd!’

 

Voorzitter Diederik Bal van de Vereniging voor Gietdekvloeren (VVG) weet het zeker. Als de gehele bouwkolom doordrongen raakt van de noodzaak om kwaliteit op de vloer te combineren met arbeidsvriendelijk werken, dan heeft de gietdekvloer een mooie toekomst. Maar dat gaat niet vanzelf, geeft hij aan…

De technische en kwalitatieve voordelen van de gietdekvloer boven de traditionele smeervloer zijn duidelijk, zegt Diederik Bal namens de VVG.

“Maar de bouwsector is toch nog altijd wat behoudend als het gaat om veranderende inzichten. Het is aan de VVG om die trend te doorbreken. Dat lukt steeds beter. De vereniging groeit, de leden trekken één lijn en gaan samen de uitdaging aan om het product gietdekvloer te promoten.”

Het is, nog los van de technische aspecten, gewoon niet meer van deze tijd om mensen op hun knieën over de vloer te laten kruipen, geeft Diederik Bal aan. “Er is zeker veel verbeterd aan de arbeidsomstandigheden met betrekking tot de verwerking van de zandcementvloer. Maar ondanks verschillende hulpmiddelen blijft dat zwaar werk waar je op den duur niemand meer voor krijgt. Iedereen wil gezond zijn pensioen halen. Dat geluid horen we van steeds meer jongelui. Die kiezen liever voor minder zware beroepen in de afbouw. Logisch, maar het zadelt de bouw op met een enorm probleem. Ik ken veel voorbeelden van vloerenbedrijven die de grootste moeite hebben om personeel te vinden. Het liefst mensen die Nederlands of Engels spreken, anders wordt de communicatie ook nog eens een probleem. Dat valt niet mee. Terwijl de oplossing letterlijkaan onze voeten ligt.”

Beste keuze

Die laatste opmerking, weet Diederik Bal, wordt nog niet ondersteund door cijfers. De verhouding tussen de traditionele gesmeerde dekvloer en de gietdekvloer ligt op ongeveer 65-35. Wat is dat toch, dat opdrachtgevers, architecten en bestekschrijvers (nog) niet massaal voor het gieten kiezen? “Dat heeft nogmaals te maken met de aard van de bouwsector. Hier gaan de ontwikkelingen altijd iets minder snel dan in andere sectoren. De dekvloer krijgt in het algemeen nog niet de aandacht en waardering die hij verdient. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de belangrijke innovaties die in onze sector hebben plaatsgevonden.”

Dit geldt volgens de VVG-voorzitter voor de anhydrietvloer, maar zeker ook voor de cementgebonden gietdekvloeren. “Lees maar even mee: efficiënter materiaalgebruik, snellere belastbaarheid, grotere oppervlakten zonder dilataties, optimale warmteoverdracht bij vloerverwarming, constructieve zekerheid bij zwevende dekvloeren. En zo zijn er nog vele andere aansprekende technische voordelen door de hoogwaardige kwaliteit die gietdekvloeren te bieden hebben. Beide producten kunnen naadloos in vrijwel alle vloersystemen worden ingezet. Het is dan ook niet toevallig dat momenteel de grootste referentieprojecten in Nederland van een gietdekvloer worden voorzien.”

De angst die men twintig jaar geleden voelde om met de gietdekvloer te gaan werken, gaat Diederik Bal verder, is anno 2020 volkomen achterhaald. “De wereld van toen is niet de wereld van nu. Dat geldt voor alles. Het is de taak van de VVG om de voordelen van de gietdekvloer te blijven benadrukken. Zodat de bestekschrijver straks niet meer simpelweg een lijntje van vijf centimeter tekent, maar dat bewust omschrijft op basis van het besef dat een gietdekvloer om verschillende redenen gewoon de beste keuze is.” 

Handhaving arbo-eisen

Waar Diederik Bal zich zorgen om maakt, is de in zijn ogen gebrekkige handhaving van arbo-eisen in de vloerenbranche. “De overheid heeft een pakket maatregelen beschreven, waaraan iedereen zich moet houden. Robots die smeren, apparatuur om automatisch af te werken, dat zijn er een paar. Dat is prima en hard nodig. Toch zie ik nog vaak vloerenleggers dat zware werk op de knieën doen. Dit is mede het gevolg van de gebrekkige handhaving van de regels. Helaas is er een te beperkte capaciteit bij de inspectie van het ministerie van SZW, om erop toe te zien dat er op verantwoorde manier wordt gewerkt. Dan kun je denken ‘Mooi, daar komen we mee weg’, maar zo zit volgens mij de maatschappij niet meer in elkaar. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van onszelf en elkaar. Daar moeten we iets mee.”

VVG groeit

De Vereniging voor Gietdekvloeren is de instantie die het product gietdekvloer over het voetlicht brengt. Met technische (product)informatie en fraaie referentieprojecten trekt de VVG stevig aan de bel. Diederik Bal: “Onze vereniging is in korte tijd gegroeid van 8 naar 21 leden; wij vertegenwoordigen ongeveer 90 procent van de gietvloerenmarkt. We bundelen onze kennis en ervaring om een echte vraagbaak te zijn. En we blijven elkaar en de markt inspireren om verder te gaan op weg naar een groter aandeel voor de gietdekvloer. De verhouding tussen traditionele smeervloeren en gietdekvloeren moet op korte termijn 50-50 kunnen worden. En dan kantelen. Ik weet dat het een grote uitdaging is, maar ik geloof in deze club enthousiaste en deskundige mensen. De daadkracht die ze laten zien, geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst.”

Diederik Bal
Voorzitter Vereniging voor Gietdekvloeren

Vereniging voor Gietdekvloeren

T: 0637157384

E: info@gietdekvloeren.com

Laat een bericht achter.