Kwaliteitseisen aan dekvloer moeten faalkosten voorkomen

14 mei, 2020

“We zien dat er geregeld discussie is over de eigenschappen van de dekvloer als de vloerafwerking wordt aangebracht. Dit is veelal het gevolg van onduidelijkheid door een niet omschreven paragraaf in de opdracht.”

Gegoten dekvloeren winnen snel aan populariteit. Echter, de huidig verouderde normen zijn veelal niet toereikend om van meerwaarde te zijn voor de gewenste kwaliteit van een dekvloer. Zo worden de te stellen eisen aan een dekvloer in relatie tot de aan te brengen vloerafwerking niet benoemd. Diederik Bal, voorzitter van de Vereniging voor Gietdekvloeren, ziet dit ook.

Behalve een flinke discussie, kost een kwaliteitsgebrek ook veel geld. Bal: “Met het vervolgens upgraden van de vloer om wel aan de goede eisen te voldoen kunnen de extra kosten flink stijgen. Deze ‘faalkosten’ kunnen voorkomen worden als het van te voren goed in een bestek is beschreven.”

Hier komen de normen in de nieuwe CROW CUR Richtlijn ‘Prestatie-eisen aan gegoten dekvloeren in relatie tot aan te brengen vloer’ om de hoek kijken. Deze richtlijn -mede door de branche samengesteld- kan worden gebruikt door een architect of opdrachtgever in het voortraject. Hiermee kan de dekvloer inclusief de vloerafwerking, vanaf dat moment al beter op elkaar afgestemd worden.

Dekvloeren

Een gegoten dekvloer vormt de basis voor een verdere vloerafwerking. Bij vloerafwerking is er een keuze uit uiteenlopende materialen, zoals kunststoffen, linoleum, pvc, hout of steenachtige materialen. Deze materialen stellen eisen aan de ondergrond.

Een opdrachtgever kan met deze richtlijn beschrijven wat verlangd wordt in een project.

Daarbij kan gekozen worden voor het benoemen van een specifieke vloerafwerking, waarvoor algemene prestatie-eisen in dit document zijn vastgelegd. Ook wanneer de vloerafwerking niet bekend is, kan er natuurlijk een basiseis worden omschreven.

Bal is blij met deze prestatie-eisen. Dit is volgens hem nieuw voor de markt: “zo staat er nu duidelijk omschreven waar een vloer aan moet voldoen bij het gebruik van bepaalde materialen. Dit heeft eerder nooit in een algemene richtlijn gestaan.” Behalve prestatie-eisen, worden onder meer classificaties, afwegingen voor de vloerkeuze, afwerkingseisen en controlecriteria behandeld.

Werkgroep

Deze richtlijn is opgesteld door de werkgroep “Prestatie-eisen aan dekvloeren”. Deze werd samengesteld met mensen uit de Vereniging voor Gietdekvloeren, TechnoConsult, Bovatin, UzinUtz, Forbo Eurocol Nederland, Branchevereniging IN retail, de Vereniging voor parketvloerleveranciers, branchevereniging voor klussenbedrijven, de vereniging van lijmen en kitten, BASF Nederland en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

Beschikbaarheid

De CROW CUR publicatie is gratis verkrijgbaar. Deze is te downloaden op de website van CROW.