Werkgroepen

Even voorstellen: Werkgroep marketing 

De marketingcommissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie vanuit deze vereniging.

De missie van onze vereniging is ‘het informeren en inspireren van de bouw om dekvloeren te gieten.’

De taak voor ons om de juiste informatie te delen zodat iedereen geïnspireerd wordt om dekvloeren te gieten!

Dit doen wij door deze website up-to-date te houden, onze leden geïnformeerd te houden d.m.v. interne nieuwsbrieven en relevante info te delen via LinkedIn. Mochten er suggesties zijn of ideeën? Neem dan contact op met onze vereniging!

Albert Jan Beute / Nick van der Heijden

Omnicol / NAS Geffen BV

Even voorstellen: Werkgroep techniek vereniging gietdekvloeren

De werkgroep techniek houdt zich bezig met verschillende technische onderwerpen rondom de giet- dekvloeren. Zo speelt de WG techniek een belangrijke rol bij de volgende thema’s

CROW-CUR aanbeveling.

De WG techniek heeft een voortrekkers rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe CROW aanbeveling prestatie-eisen voor  gietdekvloeren. Een gietdekvloer wordt in de praktijk vrijwel altijd voorzien van een vorm van vloerafwerking. Het type vloerafwerking stelt eisen aan de dekvloer. Deze aanbeveling kan door voorschrijvende partijen worden gebruikt om de juiste technische specificaties in het bestek op te nemen. Ook kan het vloerenbedrijf of vloerafwerker op basis van dit document de gegoten dekvloer op geschiktheid voor de aan te brengen vloerafwerking beoordelen.

Normcommissie 353078/VC37 “Dekvloeren”

De NEN normcommissie dekvloeren bestaat al vele jaren en heeft tot taak het opstellen en onderhouden van nationale normen, praktijkrichtlijnen en aanbevelingsdocumenten voor verschillende (dek) vloersystemen. Tevens heeft de commissie een klankbordfunctie voor de internationale normalisatiewerkzaamheden (CEN) op het gebied van dekvloeren. De vereniging gietdekvloeren is lid van deze commissie waarbij de WG techniek de inhoudelijke inbreng verzorgt.

LCA / MKI berekeningen

De milieubelasting van bouwmaterialen speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse bouwpraktijk. Om dit te kunnen kwantificeren worden LCA (levenscyclusanalyse) berekeningen uitgevoerd waarbij de milieu impact van een product wordt uitgedrukt in een één getalswaarde, de zgn. MKI. De WG techniek speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de branche gemiddeldes voor de verschillende gietdekvloer productgroepen.

Gietvloersystemen in combinatie met warmtepomp.

Gasloos bouwen is een actueel en belangrijk thema in NL. Daarom wordt er bij nieuwbouw en renovatie situaties vaak voor een warmtepomp systeem gekozen. Een warmtepomp rendeert het best bij een lage temperatuur verwarmingssysteem. Om met een lage water temperatuur toch voldoende rendement te behalen moet er sprake zijn van een grote radiator. Hiervoor is een gietdekvloersysteem voorzien van vloerverwarming uitermate geschikt. De WG techniek verdiept zich in deze materie en voert i.s.m. de leden praktijkproeven uit om de meerwaarde van de gietdekvloer t.o.v. een traditioneel gesmeerde dekvloer in dergelijke systemen nog beter aan te tonen c.q. te onderbouwen.

Jan Blaakmeer / Manfred Mille / Gert Nijman

Weber Beamix / Ecocem / Coba (vz.a.i.)

Praktijkcases

Hoe worden gietdekvloeren in de praktijk toegepast? Hieronder een overzicht.

Vereniging voor Gietdekvloeren

T: 0637157384

E: info@gietdekvloeren.com

Laat een bericht achter.