Techniek

Eisen dekvloer toegenomen

De vloer is een bouwdeel waar de meeste partijen tradities volgen. Sinds oudsher worden draagvloeren afgewerkt met een dekvloer, veelal traditioneel uitgevoerd met een handmatig gesmeerde zand-cementmortel, een intensieve arbeidsmethode.

In een ontwerp wordt vaak gerekend met een dekvloer, al of niet voorzien van leidingen, in een laagdikte van 5 cm en dient als basis voor het aanbrengen van vloerbedekking.

In de afgelopen tien jaar zijn de eisen aan de dekvloer enorm toegenomen door de vele functies die aan een dekvloer worden toegekend zoals vloerverwarming, (contact)geluidwerendheid, geschikt voor harde of kritische vloerafwerkingen, etc.

Systemen

Van alle markten thuis
De meeste gietdekvloeren worden uitgevoerd met calciumsulfaat (anhydriet of alpha-halfhydraat) als bindmiddel. Maar de laatste jaren kiezen ook steeds meer partijen voor cementgebonden systemen. Voor welke oplossing ook wordt gekozen, beide systemen kunnen worden uitgevoerd als hechtend of als zwevende (geluidwerende) systemen. Een belangrijk verschil met de traditioneel gesmeerde dekvloer is dat de gietdekvloer vaak dunner kan worden uitgevoerd. Dit is te danken aan de hoge en zelfverdichtende kwaliteit. Dankzij die betrouwbare sterkte van de gietdekvloer wordt hij steeds vaker toegepast als zwevend dekvloersysteem. Maar ook voor hechtende toepassingen is de dunnere laagdikte van de gietdekvloer ideaal. Ook hier geldt: minder materiaal, minder inspanning en minder tijdverlies. Alles minder, met een meerwaarde voor snelheid, kwaliteit en duurzaamheid!

De Vereniging voor Gietdekvloeren maakt zich ook sterk voor dunne cementgebonden vloersystemen in industriële omgevingen. Van alle markten thuis en overal succesvol. Benieuwd welk systeem het best op uw project toepasbaar is? Neem dan snel contact met ons op.

Service

Kennis delen is ons devies. De Vereniging voor Gietdekvloeren is een kenniscentrum. En die kennis willen we graag met onze collega’s delen. Daarom informeren wij u over de voordelen van het gieten. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen in de vloerenmarkt via onze nieuwsbrief en nieuwsartikelen in de media. Natuurlijk zijn wij er ook om uw vragen snel en duidelijk te beantwoorden. En om u te helpen bij het vergemakkelijken van het voorschrijven van een gietdekvloer. In de brochure ‘Vereniging voor Gietdekvloeren’ staat nog eens alle belangrijke informatie op een rijtje. U kunt hem bij ons secretariaat opvragen of via de website downloaden. Doen!

Regelgeving

De huidige wet- en regelgeving maakt het toepassen van een gietdekvloer in bijna alle gevallen  mogelijk. Die winst hebben we met zijn allen in de afgelopen jaren al gemaakt. Natuurlijk moet wel altijd rekening worden gehouden met de eisen die de constructeur of opdrachtgever stelt. Maar in de praktijk blijkt dat er vrijwel altijd een ‘gietbare’ oplossing mogelijk is.

Gietdekvloeren voldoen aan de in het Bouwbesluit omschreven eis van brandwerendheid (brandklasse A onbrandbaar, zoals verlangd in de NEN-EN 13813) en kunnen in vrijwel elke gewenste sterkteklasse worden uitgevoerd. Met andere woorden: er is geen enkele juridische belemmering om voor de gietdekvloer te kiezen! Heeft u toch vragen over de wet- en regelgeving, dan zullen wij die graag beantwoorden.

Vereniging voor Gietdekvloeren

T: 0637157384

E: info@gietdekvloeren.com

Laat een bericht achter.