Een goed zwevend dekvloersysteem? Gieten, dé logische keuze!

Verend opgelegde dekvloeren

Een zwevende dekvloer is een dekvloer die wordt aangebracht op een relatief slappe ondergrond. Dit is doorgaans een isolatiemateriaal toegepast om thermische of akoestische redenen of om daarin de leidingen van de vloerverwarming vast te zetten.

Door de slappe laag wordt ook wel gesproken van verend opgelegde dekvloeren. En dat laatste is niet voor niets. Juist het veren van de ondergrond is de reden waarop een gegoten dekvloer de voorkeur heeft.

Dekvloer op buiging belast

Bij een dekvloer direct op de draagvloer worden belastingen min of meer via de dekvloer direct doorgegeven aan de draagkrachtige ondergrond. De dekvloer wordt niet wezenlijk op buiging belast. Een dekvloer op een verende ondergrond is een heel ander verhaal. Daar wordt de dekvloer op buiging belast. Niet voor niets stelt de norm NEN 2742 voor zwevende dekvloeren een eis aan de buigtreksterkte van de dekvloer. Dit betekent praktisch dat de dekvloermortel ook onderin de vloer goed verdicht moet zijn. Maar hoe verdicht je een dekvloer goed op een slappe laag? Zeker als een bouwstaalmat of (vloerverwarming) leidingen aanwezig zijn, zal bij het belopen van de ondergrond de aangebrachte mortel steeds in beweging komen. Het gevolg; een veelal niet goed verdichte laag wanneer er aardvochtige vloermortels worden verwerkt.

De oplossing?

Eenvoudig, kies voor een gegoten dekvloer. Deze vraagt geen verdichting en moet enkel worden verdeeld en hebben vanuit zichzelf een gegarandeerde hoge druk- en buigtreksterkte. Bovendien zal een vloeibare mortel minder problemen hebben met lichte beweging van de isolatie of leidingen tijdens het aanbrengen. Immers, direct daarna vloeit de mortel weer keurig dicht. Geen problemen dus door een slecht verdichte dekvloer en gegarandeerd een dekvloer die homogeen is over de doorsnede.

Beperkte dekvloerdikte

​En, er is nog een voordeel. Gietmortels hebben een relatief hoge buigtreksterkte. Dit betekent dat de dekvloerdikte beperkt kan blijven. Basiseisen zijn daarvoor vastgelegd in NEN 2742. Gevolg is minder materiaalverbruik en meer vrije ruimte én met de aanzienlijk hogere warmtegeleidbaarheid van gietdekvloeren resulteert dit in een snellere opwarming van de ruimte.

Alle reden dus bij een zwevende dekvloer te kiezen voor een gegoten dekvloer.

Vereniging voor Gietdekvloeren

T: 0637157384

E: info@gietdekvloeren.com

Laat een bericht achter.